Kako podsvest funkcioniše

 

Naše svesno biće, fizičko, intelektualno, misaono, duhovno i emotivno je tesno povezano sa obiljem informacija koje se nalaze u kolektivnom nesesnom, globalnom i kosmičkom energijom i sveopštom inteligencijom u kojoj su pothranjene informacije od nastanka sveta do daleke budućnosti. Koji će deo tih informacija  čovek biti sposoban da iskoristi zavisi od brojnih faktora, nešto što se zove genetika su sećanja predaka, iz ko zna kojih generacija, svega onoga što je utkano u sam začetak budućeg ljudskog bića, zato nije svejedno koji par ima dete, kakva je prošlost majke, oca, i šta je sve zapisano u njihovom genetskom kodu. Tako u stvari to majušno biće prima tokom trudnoće majke i sve one informacije koje ona prima, upija sva njena osećanja, radosti i strahove.

Niko ne zna tačno šta se nalazi u njegovoj podsvesti ali naslućuje. U molitvi ili u meditaciji često dolazi do spoznaje delova onoga što predstavlja jedan ogroman informacioni sadržaj i kako ćemo reagovati u odrećenom momentu zavisi i od energije koja nas okružuje u vidu ljudi, koji emituju nesvesno svoje raspoloženje, misli, osećanja tako da u stvari okolina i svi oni sa kojima dolazimo u kontakt mogu delovati kako pozitivno tako i pogubno po sposobnost da se u određenim situacijama odupremo iskušenjima ili sačuvamo prisebnost duha. Oni koji su sposobni da predosete događaje u stvari osećaju energiju nadolazećih iskušenja, to mogu biti srećni događaji a mogu biti i neke nepovoljne okolnosti.  Komunikacija između članova porodice može biti jaka i potpuno neverbalna, npr. ako nekoga treba zaustaviti u nečemu, onemogućiti ga da sprovede svoju odluku, član porodice se može razboleti ili doživeti nezgodu. On time slabi energiju onoga zbog koga je zabirnut, bliske osobe preuzimaju na sebe deo tereta osobe koja je u nekoj vrsti iskušenja, slabosti i neodlučnosti i posmatranjem upravo članova porodice, šta se njima dešava i kako su oni raspoloženi može se naslutiti šta će osoba zbog koje su možda svi zabrinuti uraditi u određenom momentu. Kada nekoga treba zaustaviti u nečemu što se smatra lošim izborom, počnu da se dešavaju nagoveštaji u vidu zdravstvenih tegoba članova porodice do nezgoda u domu, pucanju cevi, kvarenju aparata, problema sa kolima, ili sama osoba nesveno sebe zaustvlja preko zdravstvenih tegoba koje ranije nije imala.Ništa nije slučajno i sve je neka naznaka i putokaz u kom pravcu treba ići. Prisiljavati sebe ne nešto što ne želimo nikada ne donosi rezultat, isti je slučaj kada želimo da ispunimo tuđa očekivanja a celo naše biće se tome protivi, ne želi to ali ipak, eto učini. To uvek ima svoju cenu u fizičkim tegobama, malodušnosti, depresiji. Kompromisi su u stvari suprotstavljanje sazanjima koja imamo u podsvesti i pokušaj da ih negiramo i da činimo ono što drugi smatraju ispravnim ili poželjnim. Osluškivati sebei svoje potrebe je najvažnije, ići protiv sebe jer se to od nas očekuje ili čak sami od sebe očekujemo a duša zna da to nije za nas dobro takođe se skupo plaća.